fbpx

Sermons by Rev. Gin Sawm Thang

Nu Te Itna

Na nu le na pa a kipak nadingin gamta inla, na pianna nu lungdamsak in. PAUNAK 23:25
June 29, 2020 by Rev. Gin Sawm Thang